Отново на път
Среща в Бургас
от Бистра Величкова

В портмонето ѝ нямаше пари – само един продупчен билет за нощния влак. Подари ѝ го с думите: „Среща – в Бургас!“. На гарата я посрещна само свежата утрин – с мирис на море и далечни крясъци на гларуси. Него го нямаше.

В този момент някъде в прашен подлез на Софийската гара млад мъж свиреше на китара. В дрипав каскет на мръсните плочки пред него проблясваха няколко дребни монети. Събираше пари за билет. Този път за себе си.

Свържи се с нас