А сега накъде?
Тръгване
от Марушка Р. Шабах

I love you... написа на белия лист хартия и замислено остави химикалката на масата.
Когато се срещнаха на един рожден ден за първи път, той само ѝ се усмихна и трудно откъсваше поглед от нея. Когато се приближи и я заговори, тя се развълнува от присъствието му. Спокойният му баритон, зрелостта и увереността, които излъчваше, я впечатлиха особено. На първата им официална среща се оказа, че имат и много сходства в интересите и след всяка друга среща все повече се харесваха. И когато той й предложи да заживеят заедно, тя се съгласи с радост. Направи от квартирата им красиво и уютно място, където двамата прекарваха щастливи дни и нощи. Година след това поведението му към нея започна да се изменя. Затвори се, беше станал раздразнителен, все по-често се прибираше късно, пропи се. Снощи се беше върнал в полунощ и когато я видя будна и притеснена да го чака в кухнята, се разгневи. От устата му вонеше на алкохол.
Погледна към посинялата китка на лявата си ръка,  разтърка я с другата, с един замах избърса сълзите си, взе химикалката и дописа на листа... no more.
Пусна я на масата, хвърли ключовете от квартирата им и се запъти към входната врата.

Свържи се с нас