Where now?
А сега накъде?
by Биляна Дончева

Двата чорапа се спогледаха съзаклятнически, очакваше ги дълъг път, само че сега щеше да бъде различно – не за друго – розовият и черен чорап бяха влюбени един в друг, ала поради догмите на обществото, стопанинът им винаги ги разделяше и те се срещаха единствено в коша за пране... Животът им беше суров и често пъти несправедлив – все пак живееха със счетоводител, но за тях беше ясно, че този път не си е направил добре сметките... тийнеджърката дъщеря, бидейки изкушена да наруши отново правилата, обу двата различни чорапа и се насочи към вратата.

П.С. В сивия час на нашето ежедневие един розов и един черен чорап се спогледаха отново и се запитаха: А сега накъде – светът е голям и крака има навсякъде.