Where now?
Водно безвремие
by Галина Милкова

Координати – неясни. На около 450 километра от окото на бурята. Заобиколени сме от водно безвремие. Крепостната стена на криволичещия планински хоризонт брани свободата ни от мисловни натрапници. Оглеждам се. Посоките са n на брой с убежна точка – слънцето.