А сега накъде?
Бъдеще?
от Десислава Георгиева

Весели пламъчета горяха в очите на героите. Беше дошъл и техният момент. Бяха преминали всички изпитания! Успешно бяха изкачили и последното стъпало, осеяно с капани и опасности, и сега с гордост гледаха от върха като достойни, зрели възрастни. Бъдещето размахваше смело вълшебната си пръчица и отваряше вратата си, за да им покаже един различен свят. Пред тях се откриваха нови, непознати територии, които само стояха и чакаха да бъдат завладяни.

Това беше победоносният край на една дълга битка на израстване, самодоказване и самопостигане. Злото беше победено. Най-накрая целта беше постигната. Вече нищо нямаше да бъде същото. Очакваха ги нови битки, може би дори по-тежки. Но те бяха сигурни, че ще се справят. Нищо нямаше да ги спре по пътя към успеха!

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - с щастливи викове отброяваха зрелостниците годините, прекарани в училище. 

Някъде, сред магията на цялата тази еуфория, развълнуваност и очакване, незабелязано се промъкваше тайнствена сянка. Като змия се увиваше около душата, притискаше я, задушаваше я и с вледеняващ глас задаваше един толкова омразен въпрос:  

- А сега накъде?

Свържи се с нас